Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.bombkisklep.pl, prowadzony jest przez 

"Choinka" Jacek Seweryński,

42-200 Częstochowa

ul. Soplicy 23/2

NIP 949-097-60-25

regon 150340544

j_sewerynski@poczta.onet.pl

tel. 34 365 03 38, 601 87 87 37

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.bombkisklep.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili odnotowania wpłaty na koncie sklepu bombkisklep.pl – w przypadku płatności przelewem;

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia może zostać wystawiona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48 34 365 03 38, 601 87 87 37 ) lub mailem pod adresem j_sewerynski@poczta.onet.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

CENY TOWARÓW

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 

dostawa na terenie kraju KURIER GLS  17zł

teren Europy Kurier GLS/Poczta Polska

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMÓWIENIE

Czas oczekiwania na zamówienie = czas realizacji + czas dostawy przesyłki. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia!

Przesyłki dostarcza:

Poczta Polska - przesyłka priorytetowa na terenie Polski, czas dostawy ok. 3 dni

Poczta Polska - przesyłka priorytetowa w Europie, czas dostawy ok. 9 dni, USA - ok.14 dni.

Sklep Internetowy bombkisklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym z opóźnień wynikłych z winy Poczty Polskiej.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

wpłata na rachunek bankowy (przelew tradycyjny) na konto sklepu: 09124012131111000027170658

płatność za pomocą systemu PayPal

płatność za pomocą systemu payu

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY/ZWROT TOWARU

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy klient powiadomił sklep o chęci zwrotu w ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki, towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne, prosimy odesłać go przesyłką pocztową lub pozostawić w naszym biurze w 42-200 Częstochowa ul. Soplicy 23/2.

Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy pieniądze.

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie zamówienia (m.in. pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego:

"Choinka" Jacek Seweryński,

42-200 Częstochowa

ul. Soplicy 23/2

NIP 949-097-60-25

regon 150340544

, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego. kontakt w sprawie reklamacji j_sewerynski@poczta.onet.pl lub telefonicznie tel. 34 365 03 38, 601 87 87 37

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy bombkisklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep bombkisklep.pl dokłada starań, aby w ofercie prezentowanej na stronie www.bombkisklep.pl zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże przedstawione produkty mogą różnić się proporcjami i odcieniami kolorów w zależności od ustawień poszczególnych monitorów. Nie może to być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym bombkisklep.pl .

Sklep Internetowy bombkisklep.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy bombkisklep.pl .

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy bombkisklep.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 sierpnia 2014.

Sklep Internetowy bombkisklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bombkisklep.pl

Mogą wystąpić różnice w odcieniu koloru i wzoru poszczególnych wyrobów, gdyż jest to rękodzieło.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

Zamawiający może w formularzu Zamówienia wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o charakterze reklamowym, handlowym, promocyjnym oraz zmianie aktualnej oferty na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.